Jesu Nyita Na Guoko – Daniel Kamau Karanja

Nikuri na bururi muthakaru ma
Bururi uria atheru twiriragiria
Bururi uria atheru tugaturaga
Twarikia kuhotana bara cia thi ino

Continue reading