Giki Kigooco – Francis Kogi

Giki kigooco, giki kigooco kiria wagocirwo nakio ni Daudi nikio ndirakurehera
Baba utugi waku uria nyonete nama nimunene nikio ndiraina “uroneneha uroneneha!”

francis kogi

Giki kigooco, giki kigooco kiria wagocirwo nakio ni Daudi nikio ndirakurehera
Baba utugi waku uria nyonete nama nimunene nikio ndiraina “uroneneha uroneneha!”

Toria Daudi Muthamaki wa Israeli agukeneire wahotanira Israeli
Riria ita riake riatoririe mbutu ya thu ciake nario ithanduku riaku  Jehova rikihunduka Continue reading

Advertisements