Niunjoyaga – Josphat Macharia

Rìrìa ndì thì, na ngaigua ta itarì hinya
Mathìna moka, ngoro ìkaritùhìrwo, 
Ngwìhe hinya, ngwetere ngirìte nie
Uke waranìrìe na nie
Rìrìa ndì thì, na ngaigua ta itarì hinya
Mathìna moka, ngoro ìkaritùhìrwo, 
Ngwìhe hinya, ngwetere ngirìte nie
Uke waranìrìe na nie

Continue reading